Lokaty stałe to instrument inwestycyjny oferowany przez banki i inne instytucje finansowe. W ramach tego konta inwestorzy mają wpłacać kwotę ryczałtową przez pewien okres. W zamian otrzymują stałą stopę procentową przez cały okres trwania inwestycji.

Oprocentowanie tego rodzaju lokat stałych jest znacznie wyższe niż w przypadku zwykłego konta oszczędnościowego. Po wygaśnięciu lokaty inwestorzy mogą wycofać swoją inwestycję. Z drugiej strony mają możliwość ponownego zainwestowania swoich pieniędzy na inny okres. Wszystkie banki komercyjne w Polsce oferują stałe depozyty. Jeśli chcesz zainwestować w lokaty stały dostarczane przez inną instytucję niż bank – koniecznie sprawdź oceny instytucji finansowej dostarczone przez agencje do tego upoważnione. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich pieniędzy. Banki sektora prywatnego i inne instytucje finansowe mogą oferować nieco wyższe stopy procentowe niż banki sektora publicznego.

Lokaty stałe – jakie różnice pomiędzy różnymi rodzajami?

Dostępne typy stałych lokat wprowadzają nieco zamieszania przed ich ostatecznym wyborem, warto to nieco usystematyzować. Przede wszystkim warto wiedzieć, że rachunki z lokatami stałymi można podzielić na kilka kategorii w zależności od oferowanych przez nie korzyści, typu posiadacza rachunku oraz celu, w jakim jest otwierany.

Zwykłe konto stałej lokaty jest przeznaczone dla osób w wieku poniżej 60 lat. Oprocentowanie takiego konta lokaty stałej będzie niższe niż to oferowane dla seniorów. Każda osoba mieszkająca w Polsce może otworzyć to konto. Natomiast obok tego jest specjalny rodzaj lokaty stałej dla seniorów. To konto jest przeznaczone dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. Tacy posiadacze kont otrzymują wyższe oprocentowanie niż zwykle i mogą uzyskać dostęp do opcji miesięcznej wypłaty odsetek, którą można traktować jako środek na miesięczne wydatki dla seniorów.

Firmowe konto lokaty stałej też jest możliwe. Firmy korporacyjne otrzymują oddzielny zestaw stóp procentowych i okresów lokat w bankach. Firmy mogą lokować nadwyżkę finansowania lub zyski, które uzyskały, na takich korporacyjnych kontach dla lokat stałych, dopóki nie wykorzystają gotówki.

Rachunek lokaty stałej oszczędzający podatki to jeszcze inna forma inwestycji. Wiele osób niechętnych ryzyku korzysta z kont oszczędnościowych lokat stałych z minimalnym okresem blokady wynoszącym pięć lat, aby zaoszczędzić na podatku dochodowym. Takie depozyty podlegają odliczeniu od podatku na mocy ustawy o podatku dochodowym.

Warto też wiedzieć, że zwykłe konto lokat stałych dla nierezydentów może zostać otwarte przez obywatela zagranicznego, osobę pochodzenia polskiego i osobę niebędącą rezydentem naszego kraju. Każdy dochód uzyskany w Polsce może być zdeponowany tylko na kontach do tego przeznaczonych. To konto może być prowadzone wspólnie z mieszkańcem Polski, o ile osoba ta należy do jednej z kategorii krewnych określonych odpowiednią ustawą. Konto lokat stałych dla nierezydentów Polski może zostać otwarte, ale na specjalnych warunkach. Konto to właściwy sposób przeliczania waluty obcej zarobionej poza Polską na nominały w walucie złotego. Zarówno kwota główna, jak i odsetki z tego konta są w pełni podlegające spłacie. Dochody z odsetek z tego konta są zwolnione z podatku – zgodnie ustawą o podatku dochodowym.

Jeszcze jednym rodzajem lokat stałych są te z miesięczną wypłatą. Odsetki od wypłat z tych kont narastają co miesiąc. Oznacza to, że naliczone odsetki nie zostaną dodane z powrotem do kwoty głównej, a także że odsetki nie zostaną w tym przypadku doliczone.

Komentarze zostały wyłączone.