Niewypłacalność może tak naprawdę dotknąć każdego kredytobiorcę, nawet z pozytywną historią (zdolnością) kredytową. Nieprzewidziane wypadki, ciężkie choroby, przypadki absolutnie losowe najczęściej zmuszają do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jako aktu ostatniej szansy przed nadchodzącymi wierzycielami. Czy upadłości konsumenckiej trzeba się obawiać, a może mieć zawsze na uwadze, jako idealną deskę ratunku?

Konsekwencje prawne ogłaszania upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawnymi, życiowymi, ekonomicznymi, ale nie wyklucza prowadzenia normalnego życia i regulowania drobnych, codziennych zobowiązań z masy upadłościowej. Przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej cały majątek trafia do sprzedaży, a cały proces nadzoruje tzw. syndyk. Nie ukrywaj absolutnie żadnego majątku, ponieważ to przestępstwo i to dość poważne. To syndyk kontaktuje się bezpośrednio z wierzycielami, a nie dłużnik (bankrut w tym przypadku), co często daje dużą ochronę przed mało etycznymi zachowaniami firm windykacyjnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zatem prostymi słowami wyklucza samodzielne dysponowanie majątkiem, ale wymaga formalnego zgłoszenia i przekazania danych syndykowi powołanemu przez sąd. Jakich rzeczy się nie zajmuje? Części pensji umożliwiającej prowadzenie skromnego życia, a także rzeczy niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa domowego, czy pracy zarobkowej. Kredyty gotówkowe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stają się płatne w 100%. Nie ma tutaj już zatem kredytów ratalnych, tylko pełna spłata i profesjonalne oddłużenie.

Celowe doprowadzenie do niewypłacalności to koniec z upadłością

Nie możesz doprowadzić do niewypłacalności celowo, ponieważ wtedy żaden sąd nie rozpatrzy wniosku o ogłoszenie upadłości pozytywnie. Ludzie, którzy zadłużają się na potęgę, biorą kredyty gotówkowe na granicy zdolności kredytowej nie uzyskają wsparcia prawnego. Sąd może przerwać bieg upadłości, jeżeli wykryje nieścisłości w przekazywanych o majątku informacjach. Musisz się przygotować na idealną realizację planu spłaty narzuconego przez sąd. Po pewnym czasie możesz zyskać całkowite umorzenie lub częściowe umorzenie długów, więc warto przystosować się do wszystkich procedur krok po kroku, żeby nie narazić się na nieprawidłowości. Przy ciężkich chorobach lub w przypadkach nietypowych sąd może jednak uchylić pewne negatywne przesłanki z przeszłości konsumenta i przeprowadzić proces oddłużenia zgodnie ze standardowymi zasadami.

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy na PIT

Zasady zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeniem przy kredycie gotówkowym

Kredyt gotówkowy sam w sobie nie wywołuje ryzyka upadłościowego, ale wymaga odpowiedniej kontroli ekonomicznej, a także czynników ryzyka. Z tego powodu właśnie każdemu kredytobiorcy poleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na życie, na wypadek utraty pracy. Ubezpieczenie to dodatkowe koszty, ale w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej, losowej sytuacji konsument śpi spokojnie i wie, że ktoś ureguluje pilne zobowiązania za niego. Upadłość konsumencka w Polsce według raportów BIK zdarza się coraz częściej, a najczęściej w okresie recesji. Ostatnia wielka fala upadłości przeszła w kraju około 2007-2009 roku i przechodzi teraz, na granicy 2020-2021 roku.

Czy warto zdecydować się na takie narzędzie?

Upadłość konsumencka to narzędzie restrukturyzacyjne, jak każde inne, chociaż akurat w tym przypadku wywołuje praktycznie trwałe konsekwencje i ogłoszenie publicznego wyroku. Trudno bankrutowi wrócić na rynek kredytowy po fakcie, więc dobrze się zastanów nad całym procesem i najlepiej nawiąż współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią prawną. Dzięki temu unikniesz wad formalnych we wniosku o upadłość konsumencką. Nie przesadzaj również kredytami gotówkowymi, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. Zawsze dobrze zarządzaj zadłużeniem, nawet minimalnym, aby uniknąć wskazanych konsekwencji bankructwa.

Komentarze zostały wyłączone.